Tài khoản của tôi

– Ngân hàng Techcombank STK: 19033644542013
Chi nhánh Techcombank Quang Trung, Tp.HCM
Chủ tài khoản: Võ Thị Mỹ Nguyên

– Ngân hàng Vietcombank (VCB) STK: 0501000266615 
Chi nhánh Bắc Sài Gòn, Tp.HCM
Chủ tài khoản: Võ Thị Mỹ Nguyên 
– Ngân hàng Thương Mại Á Châu (ACB) STK: 8995987 
Phòng Giao Dịch Gò Vấp, Tp.HCM
Chủ tài khoản: Võ Thị Mỹ Nguyên